3 suksesskriterier for inkluderende hybridmøter

Oppsummert:

  1. Likeverdig: Tenk på og planlegg for hva som kan minimere gapet ved ikke sitte sammen.Jobb med å utvikle dette mer bevisst Et godt hybridmøte krever at alle tenker gjennom dette og bidrar.
  2. Engasjerende: Bruk verktøy for deling av innhold som gir lik tilgang til informasjon og deltakelse, slik at de i møterommet har en fordel fremfor de som sitter andre steder.
  3. Enkelt: Gjør det enkelt for alle å se, og bidra i aktiviteter og opplevelser.

Fullfør og fortsett