Hva er en OneNote klassenotatblokk?

Vanligvis styres tilganger på notatblokknivå. Det vil si du kan kun dele en hel notatblokk med redigerings-, eller lesetilgang. Ikke en inndelingsgruppe, inndeling eller en side i en notatblokk.

For klassenotatblokker gis det ulike tilganger på inndelingsgruppenivå.

  • Lærere har redigeringstilgang til alle inndelingsgrupper
  • Elever har redigeringstilgang til personlig inndelingsgruppe og samarbeidsområde. De har lesetilgang til innholdsbibliotek der undervisningsmateriell kan legges ut av lærere.

Hva er en inndelingsgruppe?

Tidligere i kurset har vi introdusert inndelinger. Når vi tar i bruk klassenotatblokk trenger vi også å forstå inndelingsgrupper. Både når du jobber i personlige notatblokker og i notatblokker delt med andre er det viktig å forstå når bør vi opprette notatblokker, inndelingsgrupper og inndelinger.

Se hvordan du kan organisere dine notater, både personlige og delte.

Fullfør og fortsett