Teamsarbeid foregår i kanaler

Alle diskusjoner og arbeid med dokumenter er organisert i kanaler for enklere å kunne se alt relatert til et arbeidsområde på ett sted. Å kommunisere i kanaler kan ha store fordeler fremfor epost der alt kommer usortert inn i samme kanal .... din Innboks.

Nå er det din tur. Opprett en kanal for et tema, en arbeidsgruppe som en undergruppe av Teamet, eller et prosjekt der noen av Teammedlemmene deltar. Du kan også legge til en kanal for sosiale aktiviteter, løst og fast, bilder fra jobb -arrangementer som ikke passer inn i "fag-kanalene".

Legg til kanal.png