Utvid Teams samarbeid med smarte møter

Velkomment til nettkurset i smarte møter og workshops med Teams. Du vil ha best utbytte av kurset dersom du stopper opp etter hver leksjon og prøver ut det du har lært i praksis. Det aller meste kan du gjennomføre på egen hånd, men for noe vil det være en fordel å alliere seg med en kollega for en mer realistisk øvelse.

Fullfør og fortsett