Når trenger vi et planleggingsverktøy som Planner?

Hvilke verktøy passer til ulike behov, og hvor passer Planner inn?

Vi trenger et verktøy som Planner,

  1. Når vi er en eller flere som må gjennomføre et sett med aktiviteter som skal føre til et resultat
  2. Der vi er avhengig av at alle involverte gjør sine aktiviteter for at vi sammen skal nå målet.
  3. Resultatet skal oppnås over tid og vi trenger å vite hvor vi står underveis slik at vi er trygge på å komme i mål.