3 hybridmøteformer med ulike utfordringer

I et Webinar arrangert av Steelcase gjennomførte de en undersøkelse om hva slags møtetyper deltakerne hadde. Basert på dette ser vi på det tre mest aktuelle. Hvilke utfordringer finnes, og hvordan kan vi løse dem.

Når deltakerne meldte seg på Smart endring Webinaret svarte de på en del spørsmål om hvilke utfordringer de opplevde med hybridmøter. De går vi igjennom her.

Fullfør og fortsett