Trender som vil prege arbeid og samarbeid fremover

De fleste er enige om at verden aldri blir den samme. Den hyperfleksible arbeidshverdagen mange vil oppleve krever i mye større grad enn før at man planlegger for det uforutsette. For eksempel kan du ikke bare tenke, "jeg tar opp dette med Petter i morgen på kontoret", for Petter kommer kanskje ikke på kontoret i morgen. Men det vet verken han eller du i dag. Så hva gjør vi da?

Fullfør og fortsett