Forespørsler og oppgaver strømmer inn i mange kanaler